صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۰.۱۵ (۰.۴۷) ۷۲.۶۸ (۸۲.۲۱)
۱۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۰.۹۱ ۱.۵۴ ۲,۶۳۹.۹۹ ۲۵,۹۳۱.۱۶
۱۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱.۶۹ ۱.۸۳ ۴۵,۱۲۰.۳ ۷۵,۸۲۸.۱۱
۱۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۱.۴۷ ۱.۳۷ ۲۰,۵۴۳.۳۸ ۱۴,۴۱۴.۱۶
۱۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۰۱ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ (۰.۲۶) (۰.۰۶) (۶۱.۵۷) (۱۹.۰۸)
۱۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰
۱۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۲۷۱.۴۶ ۱۱۲.۳۲
۱۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰.۲۷ (۰.۲۸) ۱۶۳.۲۹ (۶۳.۹۲)
۱۷۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ (۰.۵) (۰.۴۲) (۸۴.۱۶) (۷۸.۶۶)
۱۷۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰.۲۸ ۰.۲۷ ۱۷۳.۶۳ ۱۶۴.۹۳
۱۷۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰.۴۷ ۰.۲۶ ۴۵۲.۶۶ ۱۵۴.۶۹
۱۷۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۰.۳۱ ۰.۵۷ ۲۱۳.۴۷ ۷۰۰.۹۳
۱۷۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ (۰.۴۷) (۰.۶۲) (۸۱.۸۵) (۸۹.۴۸)
۱۷۸ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (۰.۴۹) (۰.۰۲) (۸۳.۱۴) (۶.۰۹)
۱۷۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰