صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۱۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۹۹ ۰.۱۲ ۳,۶۰۳.۴۹ ۵۵.۶۷
۱۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۸۱) (۰.۶۴) (۹۴.۸۶) (۹۰.۳۴)
۱۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۵۲ ۰.۹۲ ۵۵۸.۳۸ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۵ ۰
۱۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۵۷) ۰
۱۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۳) ۰ (۹.۶۹) ۰
۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۹۸ ۰.۶۵ ۳,۴۳۴.۱ ۹۵۸.۳۶
۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۰.۵۷) (۰.۶۴) (۸۷.۵۲) (۹۰.۳۸)
۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ (۰.۱۵) ۰.۴۴ (۴۲.۰۵) ۳۹۶.۷۱
۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ (۰.۰۲) ۰ (۶.۲۴) ۰
۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰.۹۶ ۰.۱۲ ۳,۱۷۶.۵۵ ۵۶.۶۹
۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (۰.۰۱) (۰.۰۳) (۴.۳۴) (۱۱.۷۴)
۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۰.۳۲ ۱.۴۸ ۲۲۴.۴ ۲۱,۵۷۳.۳۵
۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱.۴ ۱.۱۴ ۱۵,۶۸۲.۶۲ ۶,۲۱۰.۱۴
۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۰.۲۷) (۰.۸۸) (۶۳.۴) (۹۶.۰۴)