صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 گروه خدمات بازارسرمایه مفید 990,000
2 شرکت سبدگردان مفید 10,000
  جمع 1.000.000