صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 گروه خدمات بازارسرمایه مفید 990,000
2 شرکت کارگزاری مفید 10,000
جمع 1.000.000