صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲.۵ ۳.۱۴ ۸۲۷,۳۲۴.۴۴ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۱) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۱) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۳.۶۲ ۳.۱۸ ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰.۶۹ (۰.۰۷) ۱,۱۴۰.۲۷ (۲۲.۸۳)
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (۰.۴۲) ۰.۲۴ (۷۸.۷۶) ۱۴۳.۵۵
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۳.۷۸ ۴.۴۳ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۳.۶۱ ۳.۹۲ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۵) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۳ ۴.۰۹ ۴,۸۲۰,۰۰۰ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱.۶۵ ۱.۸۲ ۳۹,۶۳۴.۶۵ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۶) (۰.۳۲) (۸۸.۷۶) (۶۸.۵۶)
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۳۶ ۳.۷۲ ۴۹۲,۳۶۱.۳۲ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳.۰۶ ۱.۳۴ ۵,۹۸۰,۰۰۰ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۳.۴۷) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰