صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱.۴۷ ۰.۵۱ ۲۰,۴۷۴.۲ ۵۲۹.۰۹
۱۲۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۰.۹۳ ۰.۹۳ ۲,۸۶۶ ۲,۸۲۷.۸۳
۱۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۳ ۰
۱۲۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ (۰.۱۱) ۰ (۳۲.۰۷) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱.۸۲ ۰.۵۶ ۷۱,۱۹۵.۷۳ ۶۶۸.۶۷
۱۲۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (۲.۷۳) (۲.۲۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰.۸ ۰.۳۶ ۱,۷۳۱.۵۹ ۲۷۷.۹۹
۱۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۰.۷۱ ۱.۰۵ ۱,۲۴۱.۱۵ ۴,۴۵۲.۵۸
۱۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۰.۷۸ (۰.۳۴) ۱,۵۸۴.۳۴ (۷۱.۳۷)
۱۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (۱.۰۵) (۰.۵۲) (۹۷.۹۱) (۸۵.۱۱)
۱۳۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱.۳۹ ۰.۱۸ ۱۵,۰۸۳.۶۴ ۹۱.۵۶
۱۳۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ (۰.۳۷) ۰.۴۷ (۷۴.۳۳) ۴۴۶.۳
۱۳۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۲.۲۶ ۲.۰۹ ۳۴۹,۲۶۷.۵۳ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۱۳۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۳۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱.۸۹ ۱.۲۶ ۹۲,۳۴۴.۱۵ ۹,۶۴۹.۶۳