صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۴۸) (۰.۸۱) (۸۲.۵۹) (۹۴.۹۲)
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۶۶ ۲.۰۳ ۹۹۲.۳۴ ۱۵۴,۶۵۸.۰۷
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۲.۰۲ ۰.۲۶ ۱۴۶,۸۱۸.۱۹ ۱۵۷.۴۸
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۰۲) (۲.۶۶) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۹)
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۱۵.۳۷ ۱۱۸.۲۵
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۳۴) (۳.۴۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۷۳) (۱.۹۴) (۹۳.۱۶) (۹۹.۹۲)
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۰۹) ۱.۲۸ (۲۸.۷۳) ۱۰,۳۷۹.۲۱
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۴۷ ۲.۸۸ ۲۰,۲۵۴.۵۸ ۳,۱۴۹,۹۸۴.۵۴
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱.۲ (۰.۴۵) ۷,۶۴۷.۵۶ (۸۰.۸۵)
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۱۸) (۲.۰۱) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۴)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۲۸) ۰.۲۲ (۶۳.۸۸) ۱۲۲.۲۵
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۲۷) (۲.۱۷) (۶۲.۳۶) (۹۹.۹۷)
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۹۴) ۰.۳۶ (۹۶.۸۵) ۲۷۷.۳۵