صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۲.۴۹) (۲.۷۳) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۶) ۰
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۲) (۱.۵۳) (۵۱.۵۷) (۹۹.۶۴)
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۷۲) ۰.۷ (۹۲.۹۵) ۱,۱۶۵.۴۲
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۵۴ ۲.۷۶ ۹۳۶,۶۶۴.۵۴ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۵۹) (۱.۹۳) (۸۸.۲۸) (۹۹.۹۲)
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۷۸) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۱.۲۱) (۰.۳۷) (۹۸.۸۲) (۷۴.۱۸)
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۲۱) (۲.۵۱) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۳۵) ۰.۴۳ (۷۲.۳۲) ۳۸۲.۸۵
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱.۸۹ ۲.۲۶ ۹۱,۶۸۷.۷۲ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۲.۹۱ ۴.۳۲ ۳,۵۱۰,۰۰۰ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱.۲۸ (۰.۲۷) ۱۰,۲۰۳.۱۸ (۶۲.۷۳)
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۱.۶۶) ۰.۱۵ (۹۹.۷۷) ۷۲.۶۴