صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸۳ ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ (۰.۰۷) ۰ (۲۱.۳۹) ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۰.۱۶ (۰.۳۵) ۷۸.۸۳ (۷۱.۸)
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ (۰.۲۹) (۰.۱۹) (۶۵.۷۲) (۵۰.۵۶)
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ (۰.۲۹) (۰.۲۳) (۶۵.۸۹) (۵۷.۰۱)
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۰.۹۳ ۱.۷۲ ۲,۷۸۳.۴ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۳.۸۳ ۴.۲ ۹۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۹۳) ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۰.۷۷ ۰.۵ ۱,۵۵۴.۵۹ ۵۰۸.۶۹
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۰.۹۹ ۰.۷۳ ۳,۶۰۰.۰۸ ۱,۳۳۶.۶۷
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۰.۶۱ ۰.۱ ۸۳۴.۸۷ ۴۶.۱۷
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ (۰.۷۵) (۱.۱) (۹۳.۵۸) (۹۸.۲۴)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ (۰.۳۱) ۰.۵۲ (۶۷.۲۲) ۵۶۹.۸۲
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۵.۴ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۰.۹۶ ۰.۹۷ ۳,۱۷۶.۶ ۳,۲۵۰.۷۱
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۴۲) ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱.۱۸ ۰.۶۸ ۷,۱۹۸.۷۸ ۱,۱۰۱.۴۳