صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۱.۳) (۰.۹۳) (۹۹.۱۶) (۹۶.۶۶)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۷۲) (۰.۲۲) (۹۲.۹۴) (۵۴.۵۷)
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۱۸) ۰.۱۸ (۴۷.۹) ۹۱.۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۶۹ ۲.۶۳ ۴۴,۸۲۱.۶ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۵۸ ۰.۸۹ ۳۰,۳۳۴.۵۹ ۲,۴۵۹.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۵۴ ۰.۹۹ ۲۶,۲۷۵.۵۸ ۳,۵۲۱.۰۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۵۳ ۴.۳۶ ۳۱,۱۱۲,۳۴۴.۹ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۵ ۴.۴ ۲۸,۶۶۶,۷۸۶.۶۱ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۶۴ ۱.۷ ۳۸,۳۷۷.۱۲ ۴۶,۱۸۱.۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۲۳ (۱.۴) ۱۲۷.۲۳ (۹۹.۴۲)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۵) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۲۵) (۰.۴۱) (۶۰.۰۸) (۷۷.۹۵)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۸۹) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۲) ۰