صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۷۲.۳۷ ۸۷.۴۵
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۰.۰۴ ۱.۱۸ ۱۷.۱۱ ۷,۱۳۸.۷۳
۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۳.۵۲ ۳.۵۲ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۷.۱) ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰ ۰ ۰.۸۲ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰.۴۲ ۰.۲۸ ۳۶۲.۸۸ ۱۸۰.۵۸
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ (۰.۲۵) (۰.۲۲) (۵۹.۷۶) (۵۵.۷۶)
۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰.۶۹ ۰.۴۶ ۱,۱۱۶.۴۸ ۴۳۷.۰۵
۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰.۳۴ (۰.۵۱) ۲۳۹.۶۱ (۸۴.۳۸)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۳.۱۹) (۲.۳۸) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۴۹) ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰.۷۴ ۰.۳۱ ۱,۳۸۸.۱۹ ۲۱۲.۳۱
۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰.۳۴ ۰.۸۹ ۲۴۱.۴۷ ۲,۴۵۳.۴۳
۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰.۸۵ ۰.۱۷ ۲,۱۳۰.۳۵ ۸۹.۲۷
۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ (۱.۴۹) (۰.۸۸) (۹۹.۵۸) (۹۶.۰۸)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ (۰.۰۲) ۰ (۶.۲۳) ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰.۱۱ ۰ ۵۰.۷۲ ۰