صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۱۵.۳۷ ۱۱۸.۲۵
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۳۴) (۳.۴۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۷۳) (۱.۹۴) (۹۳.۱۶) (۹۹.۹۲)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۰۹) ۱.۲۸ (۲۸.۷۳) ۱۰,۳۷۹.۲۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۴۷ ۲.۸۸ ۲۰,۲۵۴.۵۸ ۳,۱۴۹,۹۸۴.۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱.۲ (۰.۴۵) ۷,۶۴۷.۵۶ (۸۰.۸۵)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۱۸) (۲.۰۱) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۴)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۲۸) ۰.۲۲ (۶۳.۸۸) ۱۲۲.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۲۷) (۲.۱۷) (۶۲.۳۶) (۹۹.۹۷)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۹۴) ۰.۳۶ (۹۶.۸۵) ۲۷۷.۳۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱.۹۷ ۰ ۱۲۴,۰۷۹.۶۳ ۱.۴۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۱.۰۶) ۰.۴۳ (۹۷.۹۷) ۳۸۰.۰۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۵۹ ۰ ۳۱,۵۶۸.۲۸ ۰