صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۰۱ ۲.۴۱ ۱۴۰,۱۳۰.۶۹ ۵۸۸,۱۹۴.۳۷
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۳۴ (۰.۷۴) ۲۴۴.۳۴ (۹۳.۲۸)
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۹۸ ۱.۱۴ ۳,۴۳۵.۷۱ ۶,۲۰۳.۷۲
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲.۱۸ ۳.۶۱ ۲۶۰,۱۶۳.۳۲ ۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱.۳۶ ۰.۳۷ ۱۳,۵۴۷.۹۸ ۲۸۲.۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۱۱ ۲.۴۶ ۵,۴۳۰.۵ ۷۲۳,۱۸۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱.۹۳ ۲.۱۶ ۱۰۷,۹۹۱.۸۷ ۲۴۳,۶۷۵.۸۱
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۱۱ ۲.۴۸ ۲۰۱,۸۱۶.۶۹ ۷۵۷,۲۱۱.۱۳
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۲۱) (۰.۸۳) (۵۳.۹۳) (۹۵.۱۵)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۱.۴۶ ۰