صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۹۹ ۰.۱۲ ۳,۶۰۳.۴۹ ۵۵.۶۷
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۸۱) (۰.۶۴) (۹۴.۸۶) (۹۰.۳۴)
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۵۲ ۰.۹۲ ۵۵۸.۳۸ ۲,۷۱۷.۴۱
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۵ ۰
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۵۷) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۳) ۰ (۹.۶۹) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۹۸ ۰.۶۵ ۳,۴۳۴.۱ ۹۵۸.۳۶
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۰.۵۷) (۰.۶۴) (۸۷.۵۲) (۹۰.۳۸)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ (۰.۱۵) ۰.۴۴ (۴۲.۰۵) ۳۹۶.۷۱
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ (۰.۰۲) ۰ (۶.۲۴) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰.۹۶ ۰.۱۲ ۳,۱۷۶.۵۵ ۵۶.۶۹
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (۰.۰۱) (۰.۰۳) (۴.۳۴) (۱۱.۷۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۰.۳۲ ۱.۴۸ ۲۲۴.۴ ۲۱,۵۷۳.۳۵
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱.۴ ۱.۱۴ ۱۵,۶۸۲.۶۲ ۶,۲۱۰.۱۴