صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۵۴ ۰.۶۹ ۶۱۳.۱ ۱,۱۲۱.۰۴
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۲۳) (۰.۳۴) (۵۶.۰۹) (۷۱.۵۸)
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱.۰۸ ۰.۸۹ ۴,۹۱۰.۴۹ ۲,۴۶۰.۹۲
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۸.۴۹) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۶۵ ۱.۶۲ ۳۸,۵۸۵.۴۹ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۸۷ (۰.۰۴) ۲,۲۹۹.۰۱ (۱۲.۶۱)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۱.۳۷) (۰.۸۳) (۹۹.۳۴) (۹۵.۲۹)
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۸ ۰.۶ ۱,۷۴۵.۸۵ ۷۷۳.۴۷
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۸۱ ۰.۹۲ ۱,۸۱۲.۶۲ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰ ۰ (۰.۴) ۰
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۳۳ ۰.۴۱ ۲۳۴.۲۲ ۳۴۵.۲۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۲۲ ۰.۰۷ ۱۲۲.۷۳ ۲۸.۰۵
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۵۸ ۰.۰۷ ۷۳۵.۵۱ ۲۷.۶
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ ۰.۹۵ ۰