صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۰.۱۴ ۰ ۶۷.۴۳ ۱.۱۱
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ (۰.۵۴) (۰.۲۳) (۸۶.۲۶) (۵۷.۶۲)
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱.۱۱ ۱.۲۹ ۵,۵۷۰.۹۷ ۱۰,۵۲۸.۷۸
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ (۰.۴) (۰.۲۴) (۷۷.۰۴) (۵۸.۳۲)
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ (۰.۳۳) ۰.۲۱ (۷۰.۱۲) ۱۱۳.۷۹
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۷) ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۰.۶۹ ۰.۸ ۱,۱۴۴.۷۹ ۱,۷۶۲.۰۳
۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۲ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰.۱۳ ۰ ۶۳.۵۸ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰.۶ ۰.۵۱ ۷۷۷.۹۷ ۵۴۷.۹۳
۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۳۸۵.۰۳ ۸۵.۳۴
۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۱۶۸.۹۴ ۱۸۶.۳۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ (۰.۱۴) (۱.۲) (۳۹.۸۶) (۹۸.۸)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ (۰.۲۶) (۰.۲) (۶۰.۷۵) (۵۱.۴۸)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۶) ۰