صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۸ساعت ۱۵:۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تصمیمات مجمع - تغییر مظنه بازارگردانی در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تصمیمات مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ ساعت ۱۵:۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی به امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ ساعت ۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ ساعت ۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۲۱ ساعت ۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ تصمیمات مجمع- حد نصاب- تغییر کارمزد رکن حسابرس-حق عضویت کانون ها- ضریب درخواست های صدور و ابطال ۱۴۰۰.۰۴.۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تصمیمات -مجمع -تغییر کارمزد رکن متولی ۹۹.۱۰.۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر رکن حسابرس ۹۹.۱۰.۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه.حسابرس.مدیر.نرم افزار و خرید در بازار پایه فرابورس مورخ ۹۸.۱۰.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تغییر بازارگردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تغییر نصاب دارایی ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تغییر متولی و حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ اضافه شدن هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای صندوق به امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ تغییر حداقل و حداکثر هزینه متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ افزایش سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تغییر تعداد واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه