صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تغییر بازارگردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تغییر نصاب دارایی ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تغییر متولی و حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ اضافه شدن هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای صندوق به امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ تغییر حداقل و حداکثر هزینه متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ افزایش سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تغییر تعداد واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه