صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۳۸۸,۴۱۳ ۶۹.۹ % ۱۴۹,۰۱۱ ۲۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۲۱ ۱.۹۸ % ۷,۱۹۰ ۲.۶۲ % ۱۳۰,۲۹۷ ۲۳.۴۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۳۸۴,۰۹۷ ۶۹.۲۲ % ۱۴۸,۸۳۶ ۲۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۹۳ ۲.۳۸ % ۸,۷۸۸ ۳.۲ % ۱۲۹,۹۹۵ ۲۳.۴۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۳۸۲,۷۲۰ ۶۹.۰۳ % ۱۴۸,۸۵۱ ۲۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۴۷ ۲.۵۳ % ۸,۷۸۶ ۳.۲۱ % ۱۳۰,۱۵۷ ۲۳.۴۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۳۸۰,۳۹۵ ۶۸.۷۵ % ۱۴۸,۸۷۳ ۲۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۴۷ ۲.۷۶ % ۸,۷۸۵ ۳.۲۱ % ۱۲۶,۷۷۹ ۲۲.۹۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳۸۲,۱۱۳ ۶۸.۸۶ % ۱۴۸,۷۵۱ ۲۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۴۷ ۲.۷۵ % ۸,۷۸۳ ۳.۲ % ۱۲۷,۳۳۷ ۲۲.۹۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳۸۲,۱۱۳ ۶۸.۸۷ % ۱۴۸,۷۲۹ ۲۶.۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۴۷ ۲.۷۵ % ۸,۷۸۱ ۳.۲ % ۱۲۷,۳۳۷ ۲۲.۹۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۳۸۲,۱۱۳ ۶۸.۸۷ % ۱۴۸,۷۰۷ ۲۶.۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۴۷ ۲.۷۵ % ۸,۷۷۹ ۳.۲ % ۱۲۷,۳۳۷ ۲۲.۹۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳۸۱,۸۶۲ ۶۷.۳۶ % ۱۴۸,۶۷۲ ۲۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۴۸ ۴.۸۶ % ۸,۷۷۷ ۳.۱۳ % ۱۲۷,۰۸۵ ۲۲.۴۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳۷۸,۹۰۳ ۶۸.۵ % ۱۳۶,۶۱۴ ۲۴.۷ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۲۹ ۵.۲۱ % ۸,۷۷۵ ۳.۲۱ % ۱۲۷,۰۸۸ ۲۲.۹۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳۷۸,۴۳۳ ۶۸.۶ % ۱۵۵,۰۹۸ ۲۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۹,۳۳۴ ۱.۶۹ % ۸,۷۷۳ ۳.۲۲ % ۱۲۸,۲۷۳ ۲۳.۲۵ %