صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۵,۸۱۸,۷۳۲ ۸۱.۰۳ % ۴۸۱,۲۹۶ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۷۵۴,۷۰۷ ۱۰.۵۱ % ۱۲۶,۳۰۳ ۱.۷۶ % ۱,۴۸۸,۷۱۱ ۲۰.۷۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۵,۹۱۰,۱۱۴ ۸۱.۳۶ % ۴۷۸,۵۲۰ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۴۸,۸۸۱ ۱۰.۳۱ % ۱۲۶,۲۴۰ ۱.۷۴ % ۱,۵۱۴,۴۰۸ ۲۰.۸۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۵,۷۷۷,۹۲۳ ۸۱.۲۸ % ۴۷۹,۴۴۳ ۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۷۲۷,۶۹۱ ۱۰.۲۴ % ۱۲۳,۸۶۲ ۱.۷۴ % ۱,۵۰۲,۴۰۷ ۲۱.۱۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۵,۷۱۵,۱۷۳ ۸۰.۹۵ % ۴۷۶,۵۷۱ ۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۷۴۴,۱۵۸ ۱۰.۵۴ % ۱۲۳,۷۹۱ ۱.۷۵ % ۱,۴۸۲,۷۷۵ ۲۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۵,۸۴۵,۶۱۷ ۸۲.۰۳ % ۴۷۷,۱۱۷ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۶۷۹,۳۱۱ ۹.۵۳ % ۱۲۳,۷۲۱ ۱.۷۴ % ۱,۵۵۷,۶۰۴ ۲۱.۸۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۵,۸۴۵,۶۱۷ ۸۲.۰۴ % ۴۷۷,۱۱۷ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۶۷۹,۳۱۱ ۹.۵۳ % ۱۲۳,۶۵۰ ۱.۷۴ % ۱,۵۵۷,۶۰۴ ۲۱.۸۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۵,۸۴۵,۶۱۷ ۸۲.۰۴ % ۴۷۷,۱۱۷ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۶۷۹,۳۱۱ ۹.۵۳ % ۱۲۳,۵۷۹ ۱.۷۳ % ۱,۵۵۷,۶۰۴ ۲۱.۸۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۵,۶۴۳,۰۷۸ ۸۱.۳۸ % ۴۷۴,۹۷۳ ۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۶۹۲,۴۰۳ ۹.۹۹ % ۱۲۳,۵۰۹ ۱.۷۸ % ۱,۵۰۹,۵۲۳ ۲۱.۷۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۵,۴۳۸,۷۲۶ ۸۰.۴۲ % ۴۷۵,۶۸۴ ۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۲۴,۷۰۵ ۱۰.۷۲ % ۱۲۳,۴۳۸ ۱.۸۳ % ۱,۴۶۸,۴۰۲ ۲۱.۷۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۵,۱۵۸,۷۲۰ ۷۹.۴۶ % ۴۷۶,۶۷۲ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۷۳۳,۴۹۷ ۱۱.۳ % ۱۲۳,۳۶۸ ۱.۹ % ۱,۳۶۰,۷۹۲ ۲۰.۹۶ %