اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 16,433,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 83,566,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 378,692,529,007
قیمت صدور هر واحد (ریال): 23,242
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 23,043
قیمت آماری هر واحد (ریال): 23,043
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/31 23,242 23,043 0 420,000 15,370,000 10,000 53,950,000 16,433,924 378,692,529,007
  2 1397/06/30 22,953 22,756 0 0 14,950,000 0 53,940,000 16,023,924 364,633,447,980
  3 1397/06/29 22,954 22,756 0 0 14,950,000 0 53,940,000 16,023,924 364,648,092,200
  4 1397/06/28 22,955 22,757 0 0 14,950,000 0 53,940,000 16,023,924 364,662,748,296
  5 1397/06/27 22,956 22,758 0 0 14,950,000 0 53,940,000 16,023,924 364,677,416,262
  6 1397/06/26 22,829 22,637 0 1,590,000 14,950,000 0 53,940,000 16,023,924 362,727,950,157
  7 1397/06/25 22,817 22,603 0 750,000 13,360,000 0 53,940,000 14,433,924 326,253,496,546
  8 1397/06/24 22,675 22,462 0 160,000 12,610,000 0 53,940,000 13,683,924 307,364,014,454
  9 1397/06/23 22,823 22,606 0 0 12,450,000 0 53,940,000 13,523,924 305,715,757,821
  10 1397/06/22 22,824 22,607 0 0 12,450,000 0 53,940,000 13,523,924 305,739,875,274
  11 1397/06/21 22,826 22,609 0 340,000 12,450,000 20,000 53,940,000 13,523,924 305,763,997,827
  12 1397/06/20 22,051 21,835 0 0 12,110,000 140,000 53,920,000 13,203,924 288,304,052,693
  13 1397/06/19 21,656 21,450 0 0 12,110,000 0 53,780,000 13,343,924 286,222,172,242
  14 1397/06/18 21,193 20,998 0 240,000 12,110,000 0 53,780,000 13,343,924 280,195,035,650
  15 1397/06/17 20,602 20,412 0 390,000 11,870,000 90,000 53,780,000 13,103,924 267,474,217,634
  16 1397/06/16 20,376 20,183 0 0 11,480,000 0 53,690,000 12,803,924 258,418,881,375
  17 1397/06/15 20,377 20,184 0 0 11,480,000 0 53,690,000 12,803,924 258,437,454,639
  18 1397/06/14 20,379 20,186 0 0 11,480,000 10,000 53,690,000 12,803,924 258,456,033,209
  19 1397/06/13 20,248 20,056 0 500,000 11,480,000 0 53,680,000 12,813,924 256,998,641,478
  20 1397/06/12 19,992 19,792 0 0 10,980,000 0 53,680,000 12,313,924 243,712,442,753