صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۱۰۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸,۸۹۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۲۷۰,۹۹۷,۷۲۵,۵۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲۳,۲۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲۱,۸۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲۱,۸۵۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳:۵۹:۳۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲۲۶,۹۷۰ ۲۲۵,۵۵۰ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۴۳,۹۲۴ ۰ ۹۰,۱۴۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۳,۹۲۴ ۹,۲۷۰,۹۹۷,۷۲۵,۵۳۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲۳۰,۷۶۳ ۲۲۹,۳۱۷ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۲۴۳,۹۲۴ ۰ ۹۰,۱۴۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۳,۹۲۴ ۹,۴۲۵,۸۲۲,۷۵۵,۰۶۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲۳۸,۴۹۵ ۲۳۶,۸۹۱ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۹۰,۱۴۰,۰۰۰ ۳۸,۶۰۳,۹۲۴ ۹,۱۴۴,۹۳۳,۱۹۲,۱۶۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۳۶,۵۶۸ ۲۳۵,۰۶۴ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ ۴۰,۰۱۳,۹۲۴ ۹,۴۰۵,۸۱۳,۷۴۵,۵۴۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۳۶,۵۸۴ ۲۳۵,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ ۴۰,۰۱۳,۹۲۴ ۹,۴۰۶,۴۷۲,۸۴۱,۰۲۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۳۶,۶۰۱ ۲۳۵,۰۹۶ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ ۴۰,۰۱۳,۹۲۴ ۹,۴۰۷,۱۳۰,۳۳۵,۱۶۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۳۶,۶۱۷ ۲۳۵,۱۱۳ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۱۳۰,۰۰۰ ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ ۴۰,۰۱۳,۹۲۴ ۹,۴۰۷,۷۸۷,۹۴۱,۲۵۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۳۲,۸۱۳ ۲۳۱,۳۴۱ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۴۳,۹۲۴ ۹,۲۸۶,۹۵۵,۳۳۷,۳۱۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۳۲,۴۶۱ ۲۳۱,۰۰۴ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۹۰,۰۰۰ ۸۸,۴۸۰,۰۰۰ ۴۰,۲۶۳,۹۲۴ ۹,۳۰۱,۱۲۹,۹۹۳,۴۵۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲۳۱,۴۵۸ ۲۲۹,۹۳۰ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ ۴۰,۳۵۳,۹۲۴ ۹,۲۷۸,۵۶۴,۰۶۷,۸۲۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۲۹,۰۲۵ ۲۲۷,۵۴۸ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۸۸,۲۷۰,۰۰۰ ۴۰,۴۷۳,۹۲۴ ۹,۲۰۹,۷۴۹,۱۴۰,۹۳۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۲۵,۱۴۳ ۲۲۳,۷۰۲ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۸,۱۳۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۳,۹۲۴ ۹,۰۸۵,۴۲۱,۳۶۸,۵۳۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۲۵,۱۵۸ ۲۲۳,۷۱۷ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۸,۱۳۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۳,۹۲۴ ۹,۰۸۶,۰۳۹,۳۴۵,۳۱۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۲۵,۱۷۳ ۲۲۳,۷۳۳ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۲۲۰,۰۰۰ ۸۸,۱۳۰,۰۰۰ ۴۰,۶۱۳,۹۲۴ ۹,۰۸۶,۶۵۷,۴۲۶,۹۹۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۲۲,۰۲۱ ۲۲۰,۶۲۵ ۰ ۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۷,۹۱۰,۰۰۰ ۴۰,۸۳۳,۹۲۴ ۹,۰۰۸,۹۹۶,۲۷۱,۹۷۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۲۴,۲۲۴ ۲۲۲,۸۲۴ ۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱۲۸,۷۴۳,۹۲۴ ۰ ۸۷,۹۱۰,۰۰۰ ۴۰,۸۳۳,۹۲۴ ۹,۰۹۸,۷۷۰,۱۰۵,۳۴۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۲۴,۶۲۸ ۲۲۳,۱۰۰ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۰ ۸۷,۹۱۰,۰۰۰ ۳۹,۰۸۳,۹۲۴ ۸,۷۱۹,۶۲۵,۹۵۶,۲۸۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۲۵,۹۳۱ ۲۲۴,۴۰۱ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۱۰,۰۰۰ ۳۹,۰۸۳,۹۲۴ ۸,۷۷۰,۴۵۶,۵۳۸,۶۱۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۲۲,۳۶۴ ۲۲۱,۱۲۵ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۰ ۸۷,۷۱۰,۰۰۰ ۳۹,۲۸۳,۹۲۴ ۸,۶۸۶,۶۴۶,۳۵۴,۲۴۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۲۲,۳۷۹ ۲۲۱,۱۴۰ ۰ ۰ ۱۲۶,۹۹۳,۹۲۴ ۰ ۸۷,۷۱۰,۰۰۰ ۳۹,۲۸۳,۹۲۴ ۸,۶۸۷,۲۵۷,۱۵۹,۲۴۴