صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۴۹۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴,۵۰۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۶۸۸,۵۱۳,۸۶۵,۴۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵۵,۵۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵۴,۱۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵۴,۱۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴:۵۸:۴۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۲۵۸,۳۵۷ ۲۵۶,۹۲۵ ۲۵۶,۹۲۵ ۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۵۴,۴۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۹۶۰,۰۰۰ ۴۵,۴۹۳,۹۲۴ ۱۱,۶۸۸,۵۱۳,۸۶۵,۴۶۳
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۲۵۸,۰۰۹ ۲۵۶,۵۸۱ ۲۵۶,۵۸۱ ۰ ۰ ۱۵۴,۳۶۳,۹۲۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۶۰,۰۰۰ ۴۵,۴۰۳,۹۲۴ ۱۱,۶۴۹,۷۸۲,۲۰۱,۹۹۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۲۵۶,۰۲۸ ۲۵۴,۶۱۷ ۲۵۴,۶۱۷ ۰ ۰ ۱۵۴,۳۶۳,۹۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۱۰,۰۰۰ ۴۵,۴۵۳,۹۲۴ ۱۱,۵۷۳,۳۱۹,۲۶۰,۹۲۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲۵۷,۸۴۴ ۲۵۶,۴۲۲ ۲۵۶,۴۲۲ ۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۱۵۴,۳۶۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۷۹۰,۰۰۰ ۴۵,۵۷۳,۹۲۴ ۱۱,۶۸۶,۱۷۸,۴۷۵,۰۷۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۲۵۰,۴۹۴ ۲۴۹,۱۰۴ ۲۴۹,۱۰۴ ۰ ۰ ۱۵۳,۸۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۷۹۰,۰۰۰ ۴۵,۰۶۳,۹۲۴ ۱۱,۲۲۵,۶۰۹,۶۹۶,۰۸۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۲۵۰,۵۰۷ ۲۴۹,۱۱۷ ۲۴۹,۱۱۷ ۰ ۰ ۱۵۳,۸۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۷۹۰,۰۰۰ ۴۵,۰۶۳,۹۲۴ ۱۱,۲۲۶,۱۷۹,۸۱۹,۴۶۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۲۵۰,۵۲۰ ۲۴۹,۱۲۹ ۲۴۹,۱۲۹ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۵۳,۸۵۳,۹۲۴ ۴۰,۰۰۰ ۱۰۸,۷۹۰,۰۰۰ ۴۵,۰۶۳,۹۲۴ ۱۱,۲۲۶,۷۵۰,۱۰۷,۱۸۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۲۵۲,۵۸۵ ۲۵۱,۱۸۱ ۲۵۱,۱۸۱ ۰ ۰ ۱۵۳,۸۳۳,۹۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۸۳,۹۲۴ ۱۱,۳۲۴,۲۲۰,۹۹۱,۸۳۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۲۵۸,۰۹۶ ۲۵۶,۶۵۹ ۲۵۶,۶۵۹ ۰ ۰ ۱۵۳,۸۳۳,۹۲۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۰۸,۶۳۰,۰۰۰ ۴۵,۲۰۳,۹۲۴ ۱۱,۶۰۱,۹۸۸,۱۲۲,۳۵۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۲۶۰,۱۷۶ ۲۵۸,۷۲۶ ۲۵۸,۷۲۶ ۰ ۰ ۱۵۳,۸۳۳,۹۲۴ ۶۰,۰۰۰ ۱۰۸,۵۸۰,۰۰۰ ۴۵,۲۵۳,۹۲۴ ۱۱,۷۰۸,۳۸۸,۶۵۲,۱۲۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۲۵۷,۹۱۲ ۲۵۶,۴۷۹ ۲۵۶,۴۷۹ ۰ ۰ ۱۵۳,۸۳۳,۹۲۴ ۷۰,۰۰۰ ۱۰۸,۵۲۰,۰۰۰ ۴۵,۳۱۳,۹۲۴ ۱۱,۶۲۲,۰۶۳,۶۶۷,۳۴۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۲۶۳,۸۱۳ ۲۶۲,۳۴۰ ۲۶۲,۳۴۰ ۰ ۰ ۱۵۳,۸۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۵,۳۸۳,۹۲۴ ۱۱,۹۰۵,۹۹۶,۷۳۷,۴۸۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۲۶۳,۸۲۹ ۲۶۲,۳۵۶ ۲۶۲,۳۵۶ ۰ ۰ ۱۵۳,۸۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۵,۳۸۳,۹۲۴ ۱۱,۹۰۶,۷۲۶,۲۷۰,۴۵۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۲۶۳,۸۴۵ ۲۶۲,۳۷۲ ۲۶۲,۳۷۲ ۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۵۳,۸۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۵,۳۸۳,۹۲۴ ۱۱,۹۰۷,۴۵۵,۹۹۱,۱۸۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۲۶۳,۲۰۶ ۲۶۱,۷۲۸ ۲۶۱,۷۲۸ ۰ ۰ ۱۵۳,۶۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۵,۱۶۳,۹۲۴ ۱۱,۸۲۰,۶۴۸,۶۵۵,۱۹۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۶۳,۲۲۳ ۲۶۱,۷۴۴ ۲۶۱,۷۴۴ ۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۶۱۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۵,۱۶۳,۹۲۴ ۱۱,۸۲۱,۳۷۵,۳۲۴,۷۳۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۶۳,۲۵۲ ۲۶۱,۷۶۵ ۲۶۱,۷۶۵ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۵۳,۳۳۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۴,۸۸۳,۹۲۴ ۱۱,۷۴۹,۰۶۱,۰۷۹,۴۲۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲۶۳,۶۷۲ ۲۶۲,۱۷۹ ۲۶۲,۱۷۹ ۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۱۵۳,۲۸۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۴,۸۳۳,۹۲۴ ۱۱,۷۵۴,۵۱۰,۵۷۱,۴۵۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۲۵۸,۶۵۰ ۲۵۷,۲۳۵ ۲۵۷,۲۳۵ ۰ ۰ ۱۵۲,۶۲۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۴,۱۷۳,۹۲۴ ۱۱,۳۶۳,۰۹۰,۴۲۲,۹۹۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۲۵۸,۶۶۶ ۲۵۷,۲۵۱ ۲۵۷,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۵۲,۶۲۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۴,۱۷۳,۹۲۴ ۱۱,۳۶۳,۷۶۵,۶۱۴,۸۳۶
  مشاهده همه