صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۳۵۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳,۶۴۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۳۵۴,۷۵۶,۰۲۸,۹۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۰,۰۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۸,۸۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۸,۸۸۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۵:۱۴:۵۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۲۰۳,۵۱۵ ۲۰۲,۳۱۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۳۵۳,۹۲۴ ۷,۳۵۴,۷۵۶,۰۲۸,۹۴۵
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۲۰۱,۰۱۹ ۱۹۹,۸۳۱ ۰ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۳۷۳,۹۲۴ ۷,۲۶۸,۶۳۹,۷۹۵,۴۳۸
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۲۰۲,۵۷۸ ۲۰۱,۳۸۱ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۴۱۳,۹۲۴ ۷,۳۳۳,۰۵۸,۵۰۴,۶۳۴
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۲۰۴,۶۵۳ ۲۰۳,۴۴۵ ۰ ۰ ۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۵۸۳,۹۲۴ ۷,۴۴۲,۸۱۸,۴۵۵,۸۶۶
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۲۰۵,۶۷۲ ۲۰۴,۴۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۶۹۳,۹۲۴ ۷,۵۰۲,۴۴۲,۴۲۸,۰۹۸
  ۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۲۰۵,۶۲۲ ۲۰۴,۴۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۶۹۳,۹۲۴ ۷,۵۰۰,۶۱۷,۷۴۴,۹۲۲
  ۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۲۰۵,۶۳۷ ۲۰۴,۴۲۵ ۰ ۰ ۰ ۴۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۶۹۳,۹۲۴ ۷,۵۰۱,۱۴۹,۴۶۱,۰۶۶
  ۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۲۰۶,۰۳۸ ۲۰۴,۸۲۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۷۳۳,۹۲۴ ۷,۵۲۳,۸۳۷,۹۹۵,۲۹۲
  ۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۲۰۷,۰۰۵ ۲۰۵,۷۸۳ ۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۸۰۳,۹۲۴ ۷,۵۷۳,۶۰۶,۱۵۸,۸۸۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۲۰۶,۹۹۹ ۲۰۵,۷۸۳ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۸۲۳,۹۲۴ ۷,۵۷۷,۷۳۳,۳۳۱,۰۴۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۲۱۰,۲۳۲ ۲۰۸,۹۹۷ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۸۳۳,۹۲۴ ۷,۶۹۸,۱۶۴,۹۵۲,۵۱۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۲۰۳,۹۲۵ ۲۰۲,۷۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۷۳۳,۹۲۴ ۷,۴۴۷,۰۶۲,۵۸۷,۰۷۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۲۰۳,۹۳۹ ۲۰۲,۷۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۷۳۳,۹۲۴ ۷,۴۴۷,۵۸۸,۷۳۷,۱۳۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۲۰۳,۹۵۳ ۲۰۲,۷۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۷۳۳,۹۲۴ ۷,۴۴۸,۱۱۴,۹۲۸,۷۱۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۲۰۳,۹۶۸ ۲۰۲,۷۷۳ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۷۳۳,۹۲۴ ۷,۴۴۸,۶۴۱,۱۶۱,۷۳۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۲۰۰,۵۷۷ ۱۹۹,۴۱۲ ۰ ۰ ۰ ۸۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۷۴۳,۹۲۴ ۷,۳۲۷,۱۷۶,۲۹۸,۸۱۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۹۸,۷۷۶ ۱۹۷,۶۴۲ ۰ ۲۶۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۸۲۳,۹۲۴ ۷,۲۷۷,۹۵۵,۱۸۶,۷۸۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۱۹۱,۶۲۷ ۱۹۰,۵۳۴ ۰ ۰ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۵۶۳,۹۲۴ ۶,۹۶۶,۶۶۷,۲۶۴,۵۰۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۱۹۵,۲۰۳ ۱۹۴,۰۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۶۳۳,۹۲۴ ۷,۱۱۰,۲۵۲,۱۴۸,۵۰۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۹۵,۲۰۳ ۱۹۴,۱۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶,۶۳۳,۹۲۴ ۷,۱۱۰,۷۴۴,۷۶۸,۰۵۸
  مشاهده همه