صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۵,۹۸۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۴,۰۱۷,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۲۶۷,۴۶۴,۹۹۳,۳۸۳
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۱,۳۷۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۱,۱۱۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۱,۱۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۰۸:۲۰:۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۴۱,۳۷۴ ۴۱,۱۱۰ ۴۱,۱۱۰ ۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۷۵۲,۹۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۷,۰۱۱,۰۰۰ ۵۶۵,۹۸۲,۲۴۰ ۲۳,۲۶۷,۴۶۴,۹۹۳,۳۸۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۴۰,۹۲۴ ۴۰,۶۵۹ ۴۰,۶۵۹ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۱۱,۰۰۰ ۵۶۱,۳۸۲,۲۴۰ ۲۲,۸۲۵,۳۰۰,۰۵۷,۲۶۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۴۰,۹۶۶ ۴۰,۷۰۱ ۴۰,۷۰۱ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۱۸۶,۹۳۱,۰۰۰ ۵۶۱,۴۶۲,۲۴۰ ۲۲,۸۵۲,۰۱۷,۲۷۶,۷۰۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۴۱,۳۷۶ ۴۱,۱۰۹ ۴۱,۱۰۹ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۱۸۴,۹۰۱,۰۰۰ ۵۶۳,۴۹۲,۲۴۰ ۲۳,۱۶۴,۳۷۸,۶۸۰,۵۷۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۴۲,۰۴۷ ۴۱,۷۷۶ ۴۱,۷۷۶ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۴,۱۲۱,۰۰۰ ۵۶۴,۲۷۲,۲۴۰ ۲۳,۵۷۲,۷۶۸,۶۶۶,۲۱۸
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۴۲,۰۵۰ ۴۱,۷۷۸ ۴۱,۷۷۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۴,۱۲۱,۰۰۰ ۵۶۴,۲۷۲,۲۴۰ ۲۳,۵۷۴,۱۰۰,۹۴۵,۷۶۴
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۴۲,۰۷۸ ۴۱,۸۰۶ ۴۱,۸۰۶ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۴,۱۲۱,۰۰۰ ۵۶۴,۲۷۲,۲۴۰ ۲۳,۵۹۰,۲۱۴,۸۵۹,۵۶۷
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۴۲,۰۸۳ ۴۱,۸۱۱ ۴۱,۸۱۱ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۸۴,۱۲۱,۰۰۰ ۵۶۴,۲۷۲,۲۴۰ ۲۳,۵۹۲,۸۹۶,۳۵۳,۱۴۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۴۱,۸۶۴ ۴۱,۵۹۴ ۴۱,۵۹۴ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۴,۱۰۶,۰۰۰ ۵۶۴,۲۸۷,۲۴۰ ۲۳,۴۷۰,۶۹۹,۸۶۵,۶۲۴
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۴۱,۸۶۷ ۴۱,۵۹۶ ۴۱,۵۹۶ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۱۸۴,۱۰۶,۰۰۰ ۵۶۴,۲۸۷,۲۴۰ ۲۳,۴۷۲,۰۰۵,۵۹۱,۰۶۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۴۲,۸۱۶ ۴۲,۵۳۹ ۴۲,۵۳۹ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۳۶,۰۰۰ ۵۶۵,۱۵۷,۲۴۰ ۲۴,۰۴۱,۰۸۴,۸۴۲,۶۶۸
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۴۳,۴۸۶ ۴۳,۲۰۵ ۴۳,۲۰۵ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۲,۸۳۶,۰۰۰ ۵۶۵,۵۵۷,۲۴۰ ۲۴,۴۳۴,۶۵۱,۵۵۰,۹۸۹
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۴۳,۴۸۵ ۴۳,۲۰۳ ۴۳,۲۰۳ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۲,۸۳۶,۰۰۰ ۵۶۵,۵۵۷,۲۴۰ ۲۴,۴۳۳,۹۶۵,۴۴۹,۶۰۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۴۳,۵۲۱ ۴۳,۲۴۰ ۴۳,۲۴۰ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۲,۸۳۶,۰۰۰ ۵۶۵,۵۵۷,۲۴۰ ۲۴,۴۵۴,۶۱۸,۳۱۳,۷۱۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۴۳,۲۷۰ ۴۲,۹۸۹ ۴۲,۹۸۹ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۲,۸۳۶,۰۰۰ ۵۶۵,۵۵۷,۲۴۰ ۲۴,۳۱۲,۹۶۸,۷۵۶,۷۱۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۴۳,۲۱۸ ۴۲,۹۳۸ ۴۲,۹۳۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۲۷,۰۰۰ ۱۸۲,۶۰۶,۰۰۰ ۵۶۵,۷۸۷,۲۴۰ ۲۴,۲۹۳,۷۵۷,۳۱۵,۰۹۵
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۴۳,۸۲۱ ۴۳,۵۳۷ ۴۳,۵۳۷ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۸۲,۵۷۹,۰۰۰ ۵۶۵,۸۱۴,۲۴۰ ۲۴,۶۳۴,۰۵۸,۵۵۷,۱۴۱
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۴۴,۲۳۶ ۴۳,۹۵۰ ۴۳,۹۵۰ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۸۲,۲۲۹,۰۰۰ ۵۶۶,۱۶۴,۲۴۰ ۲۴,۸۸۲,۷۴۶,۲۳۰,۵۸۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۴۴,۴۹۳ ۴۴,۲۰۵ ۴۴,۲۰۵ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۲,۱۵۹,۰۰۰ ۵۶۶,۲۳۴,۲۴۰ ۲۵,۰۳۰,۵۱۵,۳۹۶,۵۸۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۴۴,۴۹۶ ۴۴,۲۰۸ ۴۴,۲۰۸ ۰ ۰ ۷۴۸,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۸۲,۱۵۹,۰۰۰ ۵۶۶,۲۳۴,۲۴۰ ۲۵,۰۳۲,۰۲۱,۳۱۹,۸۵۷
  مشاهده همه