صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۶۹۳,۹۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۳۰۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۸۴۸,۵۳۹,۱۶۶,۹۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵۱,۶۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵۰,۳۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵۰,۳۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴:۵۹:۱۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۲۴۹,۶۴۱ ۲۴۸,۲۸۵ ۲۴۸,۲۸۵ ۰ ۰ ۱۵۲,۱۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۳,۶۹۳,۹۲۴ ۱۰,۸۴۸,۵۳۹,۱۶۶,۹۸۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۲۵۵,۱۱۲ ۲۵۳,۷۱۸ ۲۵۳,۷۱۸ ۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۴۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۳,۶۹۳,۹۲۴ ۱۱,۰۸۵,۹۳۵,۳۲۶,۸۲۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۲۵۳,۴۶۹ ۲۵۲,۰۸۵ ۲۵۲,۰۸۵ ۰ ۰ ۱۵۲,۱۰۳,۹۲۴ ۶۰,۰۰۰ ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۳,۶۵۳,۹۲۴ ۱۱,۰۰۴,۴۸۲,۲۸۶,۵۹۱
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۲۵۶,۴۵۳ ۲۵۵,۰۵۰ ۲۵۵,۰۵۰ ۰ ۰ ۱۵۲,۱۰۳,۹۲۴ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۸,۳۹۰,۰۰۰ ۴۳,۷۱۳,۹۲۴ ۱۱,۱۴۹,۲۵۱,۸۳۵,۵۲۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۲۶۳,۱۴۱ ۲۶۱,۶۹۷ ۲۶۱,۶۹۷ ۰ ۰ ۱۵۲,۱۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۸۴۳,۹۲۴ ۱۱,۴۷۳,۸۲۳,۶۴۴,۲۳۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۲۶۳,۱۵۶ ۲۶۱,۷۱۱ ۲۶۱,۷۱۱ ۰ ۰ ۱۵۲,۱۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۸۴۳,۹۲۴ ۱۱,۴۷۴,۴۴۹,۶۸۶,۸۱۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۲۶۳,۱۵۴ ۲۶۱,۷۱۰ ۲۶۱,۷۱۰ ۰ ۰ ۱۵۲,۱۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۸۴۳,۹۲۴ ۱۱,۴۷۴,۳۸۲,۰۳۱,۶۸۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۲۶۵,۱۰۵ ۲۶۳,۶۴۸ ۲۶۳,۶۴۸ ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۸۴۳,۹۲۴ ۱۱,۵۵۹,۳۶۳,۱۲۹,۳۹۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۲۶۱,۰۴۲ ۲۵۹,۶۰۵ ۲۵۹,۶۰۵ ۰ ۰ ۱۵۱,۸۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۶۳۳,۹۲۴ ۱۱,۳۲۷,۶۰۶,۵۲۷,۲۲۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۲۶۴,۱۵۷ ۲۶۲,۷۰۰ ۲۶۲,۷۰۰ ۰ ۰ ۱۵۱,۸۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۶۳۳,۹۲۴ ۱۱,۴۶۲,۶۴۰,۶۰۳,۲۰۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۲۶۷,۹۹۷ ۲۶۶,۵۱۴ ۲۶۶,۵۱۴ ۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۵۱,۸۹۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۶۳۳,۹۲۴ ۱۱,۶۲۹,۰۵۷,۳۲۷,۳۰۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۲۶۹,۰۶۹ ۲۶۷,۵۷۳ ۲۶۷,۵۷۳ ۰ ۰ ۱۵۱,۶۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۳۴۳,۹۲۴ ۱۱,۵۹۷,۶۶۴,۲۶۵,۶۶۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۲۶۹,۰۸۴ ۲۶۷,۵۸۸ ۲۶۷,۵۸۸ ۰ ۰ ۱۵۱,۶۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۳۴۳,۹۲۴ ۱۱,۵۹۸,۳۱۲,۸۵۷,۳۴۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۲۶۹,۰۹۹ ۲۶۷,۶۰۳ ۲۶۷,۶۰۳ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵۱,۶۰۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۳۴۳,۹۲۴ ۱۱,۵۹۸,۹۶۱,۷۰۱,۹۰۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۲۶۷,۵۸۲ ۲۶۶,۰۹۸ ۲۶۶,۰۹۸ ۰ ۰ ۱۵۱,۵۷۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۳۱۳,۹۲۴ ۱۱,۵۲۵,۷۵۱,۵۴۹,۸۶۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۲۶۹,۰۹۱ ۲۶۷,۵۹۸ ۲۶۷,۵۹۸ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۵۷۳,۹۲۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۲۶۰,۰۰۰ ۴۳,۳۱۳,۹۲۴ ۱۱,۵۹۰,۷۲۶,۴۲۱,۱۰۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۲۷۲,۸۸۳ ۲۷۱,۳۶۹ ۲۷۱,۳۶۹ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۵۲۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۴۰,۰۰۰ ۴۳,۲۸۳,۹۲۴ ۱۱,۷۴۵,۹۰۷,۷۱۴,۷۸۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۲۷۳,۷۷۲ ۲۷۲,۲۳۹ ۲۷۲,۲۳۹ ۰ ۹۲۰,۰۰۰ ۱۵۱,۱۷۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۴۰,۰۰۰ ۴۲,۹۳۳,۹۲۴ ۱۱,۶۸۸,۳۰۲,۰۴۶,۰۱۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۲۷۱,۵۶۳ ۲۷۰,۰۰۸ ۲۷۰,۰۰۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۲۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۴۰,۰۰۰ ۴۲,۰۱۳,۹۲۴ ۱۱,۳۴۴,۱۰۳,۹۵۹,۴۰۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۲۷۱,۵۷۹ ۲۷۰,۰۲۴ ۲۷۰,۰۲۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۲۵۳,۹۲۴ ۰ ۱۰۸,۲۴۰,۰۰۰ ۴۲,۰۱۳,۹۲۴ ۱۱,۳۴۴,۷۵۰,۷۲۴,۰۳۴
  مشاهده همه