صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۰.۵۴ %۰.۶۸۸
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۳.۹۳۷ %۲.۸۳۸
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۸.۳۴ %۷.۹۱۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۲۶.۲۷۷ %۲۳.۴۱۴
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۱۴.۲۱۱ %۱۲.۲۶۴
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۴۲.۱۱۴ %۳۳.۲۲۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۲۷۳۵.۱۲۲ %۱۷۲۱.۳۵۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۶۷)% (۹.۵۵)%