صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ (۰.۰۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ (۱.۲۴۸)% (۱.۴۳۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ (۱.۸۳۵)% (۲.۰۸۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ (۲.۹۶۶)% (۶.۱۳۴)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ (۲.۳۷۶)% (۳.۲۷۲)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ %۶۴.۵۴ %۵۶.۷۸۴
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ %۹۴.۹۰۸ %۳۳.۷۲۱
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ %۱۴۲۸.۹۶۵ %۱۰۱۴.۲۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ %۳۹۴۷.۶۰۲ %۲۲۷۷.۶۵۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۴۳)% (۱۰.۱۶)%