صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ %۱.۲۸۸ %۱.۲۱۴
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ %۰.۹۱۹ (۰.۰۰۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ (۱.۸۶۳)% (۴.۸۱۳)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ %۱۳.۹۰۳ %۱۰.۰۵۲
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ %۱۸.۵۵۷ %۷.۴۶
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ %۳۷.۲۰۵ %۲۲.۱۳۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ %۲۹۶۸.۰۵۶ %۱۶۸۹.۹۹۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۶۷)% (۹.۵۵)%