صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۸۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۵۴۳.۰۷ ۶۸۳.۴۳
۸۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۰.۱۴) (۰.۱) (۳۹.۱۶) (۳۰.۰۱)
۸۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۱.۹۲) (۱.۵۸) (۹۹.۹۱) (۹۹.۷)
۸۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۴۲ ۰.۱۶ ۳۶۶.۷۹ ۷۹.۵۹
۸۶ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۱.۰۳) (۰.۹۶) (۹۷.۶۹) (۹۷.۰۳)
۸۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۸۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۸) ۰ (۲۶.۲۹) ۰
۸۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۰۹) (۰.۶۹) (۲۸.۳۲) (۹۱.۹۵)
۹۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰.۱ ۱.۴ ۴۱.۵ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۹۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۵۴ ۰.۶۹ ۶۱۳.۱ ۱,۱۲۱.۰۴
۹۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۲۳) (۰.۳۴) (۵۶.۰۹) (۷۱.۵۸)
۹۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱.۰۸ ۰.۸۹ ۴,۹۱۰.۴۹ ۲,۴۶۰.۹۲
۹۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۹۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۸.۴۹) ۰
۹۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۶۵ ۱.۶۲ ۳۸,۵۸۵.۴۹ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۹۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۸۷ (۰.۰۴) ۲,۲۹۹.۰۱ (۱۲.۶۱)
۹۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۱.۳۷) (۰.۸۳) (۹۹.۳۴) (۹۵.۲۹)
۹۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۸ ۰.۶ ۱,۷۴۵.۸۵ ۷۷۳.۴۷