صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۸۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۸۳ ۴.۲۷ ۹۰,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۶۲ ۴.۳۸ ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۸۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱.۰۸ (۰.۶۷) ۵,۰۲۹.۹۶ (۹۱.۴۷)
۸۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ (۰.۸۲) ۱.۷۵ (۹۵.۰۴) ۵۶,۳۳۷.۱۸
۸۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۵۶ ۳.۳ ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۸۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۸۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۱) ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲.۸۱ ۲.۰۴ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱.۷۵ ۳.۶۹ ۵۵,۶۶۶.۲۷ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۳.۵۵ ۳.۱۳ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲.۴۴ ۲.۳۸ ۶۵۲,۴۷۰.۷۵ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۹۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۹۵ ۳.۳۳ ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۹۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۹۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۳.۱۴ ۲.۴۶ ۷,۹۶۰,۰۰۰ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۹۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۶۵ ۱.۲۴ ۹۷۵.۷۷ ۹,۰۱۰.۳۲
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۴۶ (۰.۳۸) ۴۴۲.۷۲ (۷۴.۷۷)