صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱.۲۹ ۰.۹۲ ۱۰,۵۱۴.۳۹ ۲,۷۰۱.۸۲
۱۴۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱.۴۸ ۱.۷۳ ۲۱,۰۹۱.۷۴ ۵۱,۶۴۸.۱۳
۱۴۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۴۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۴۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۴۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۱۴۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۱.۶۷ ۱.۶۵ ۴۲,۳۱۶.۶۳ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۱۵۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۵۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۵۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰.۷ ۰.۵۸ ۱,۱۹۳.۲۵ ۷۳۴.۳۶
۱۵۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰.۳ ۰.۱۸ ۱۹۷.۹ ۹۵.۱
۱۵۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ (۰.۱۲) (۰.۰۴) (۳۵.۸۹) (۱۵.۱۲)
۱۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ (۰.۰۸) ۰.۱۸ (۲۵.۲۴) ۹۵.۱۱
۱۵۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ (۰.۷۷) (۱.۱۴) (۹۴.۰۸) (۹۸.۴۸)
۱۵۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰ ۰ (۰.۱۵) ۰
۱۵۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۱۵) ۰
۱۵۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۰.۸۴ ۰.۸۸ ۲,۰۰۰.۷۳ ۲,۳۲۹.۸۷