صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۱) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۲۷ (۰.۷۸) ۱۶۹.۱۱ (۹۴.۳۶)
۶۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۳۵) (۰.۴۵) (۷۲.۱۶) (۸۰.۴۸)
۶۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱.۷۵ ۳.۲۱ ۵۵,۹۸۴.۳۱ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۶۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۴.۳ ۳.۰۸ ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۶۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۰.۲) (۱.۷۷) (۵۱.۶۸) (۹۹.۸۵)
۶۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۰.۰۱) (۰.۱۷) (۲.۷۶) (۴۶.۵۶)
۷۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ (۱.۱۸) ۱.۲۵ (۹۸.۶۷) ۹,۱۵۳.۶۲
۷۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱.۱۱ ۰.۵۱ ۵,۵۵۰.۳۵ ۵۴۳.۹۵
۷۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ (۰.۱۹) ۴.۱۱ (۵۰.۳۸) ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۷۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲.۴۷ (۰.۷) ۷۳۷,۲۳۸.۶۲ (۹۲.۳۲)
۷۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۲.۰۵) ۰.۳۸ (۹۹.۹۵) ۲۹۳.۱۱
۷۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۷۳ ۰.۶۱ ۱,۳۴۳.۴۹ ۸۳۶.۸
۷۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳.۱۶ ۴.۸۹ ۸,۶۲۰,۰۰۰ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۷۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۴.۰۷ ۲.۱ ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۸۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۱.۲۲) ۰.۵۲ (۹۸.۸۷) ۵۷۵.۸