صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۵ ۴.۴ ۲۸,۶۶۶,۷۸۶.۶۱ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۶۴ ۱.۷ ۳۸,۳۷۷.۱۲ ۴۶,۱۸۱.۸۱
۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۲۳ (۱.۴) ۱۲۷.۲۳ (۹۹.۴۲)
۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۵) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۲۵) (۰.۴۱) (۶۰.۰۸) (۷۷.۹۵)
۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۸۹) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۲) ۰
۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲.۱۶ ۱.۸۸ ۲۴۶,۶۳۲.۸۸ ۸۹,۴۴۹.۶۴
۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۴۷ ۰.۳۹ ۴۵۸.۵ ۳۱۴.۱۷
۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۵۷ ۱.۵۷ ۲۸,۸۶۱.۵۶ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۹۵ ۰.۵۷ ۳,۰۳۵.۰۲ ۶۹۷.۸۷
۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۵۲ ۱.۸۱ ۲۴,۶۸۰.۸۶ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۲۵ (۰.۳۲) ۱۵۳.۲۳ (۶۹.۳۳)
۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱.۲۱ ۰.۸۱ ۸,۰۸۰.۶۷ ۱,۷۶۷.۹۸