صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اطلس 1399/12/05 203,515 202,310 0 0 0 20,000 0 36,353,924 7,354,756,028,945
2 اطلس 1399/12/04 201,019 199,831 0 0 0 40,000 0 36,373,924 7,268,639,795,438
3 اطلس 1399/12/03 202,578 201,381 0 0 0 170,000 0 36,413,924 7,333,058,504,634
4 اطلس 1399/12/02 204,653 203,445 0 0 0 110,000 0 36,583,924 7,442,818,455,866
5 اطلس 1399/12/01 205,672 204,460 0 0 0 0 0 36,693,924 7,502,442,428,098
6 اطلس 1399/11/30 205,622 204,410 0 0 0 0 0 36,693,924 7,500,617,744,922
7 اطلس 1399/11/29 205,637 204,425 0 0 0 40,000 0 36,693,924 7,501,149,461,066
8 اطلس 1399/11/28 206,038 204,820 0 0 0 70,000 0 36,733,924 7,523,837,995,292
9 اطلس 1399/11/27 207,005 205,783 0 0 0 20,000 0 36,803,924 7,573,606,158,881
10 اطلس 1399/11/26 206,999 205,783 0 10,000 0 20,000 0 36,823,924 7,577,733,331,045
11 اطلس 1399/11/25 210,232 208,997 0 100,000 0 0 0 36,833,924 7,698,164,952,516
12 اطلس 1399/11/24 203,925 202,730 0 0 0 0 0 36,733,924 7,447,062,587,070
13 اطلس 1399/11/23 203,939 202,744 0 0 0 0 0 36,733,924 7,447,588,737,136
14 اطلس 1399/11/22 203,953 202,758 0 0 0 0 0 36,733,924 7,448,114,928,717
15 اطلس 1399/11/21 203,968 202,773 0 0 0 10,000 0 36,733,924 7,448,641,161,730
16 اطلس 1399/11/20 200,577 199,412 0 0 0 80,000 0 36,743,924 7,327,176,298,810
17 اطلس 1399/11/19 198,776 197,642 0 260,000 0 0 0 36,823,924 7,277,955,186,788
18 اطلس 1399/11/18 191,627 190,534 0 0 0 70,000 0 36,563,924 6,966,667,264,501
19 اطلس 1399/11/17 195,203 194,089 0 0 0 0 0 36,633,924 7,110,252,148,504
20 اطلس 1399/11/16 195,203 194,103 0 0 0 0 0 36,633,924 7,110,744,768,058