صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر در ارکان صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.20
منبع -
مقدمه تغییر در رکن بازارگردان صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.20
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست