صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده با موضوع تغییر رکن مدیر صندوق در روز یک شنبه مورخ 95/11/10 ساعت 16در محل آدرس بلوار آفریقا، بالا‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست