صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 95.09.30
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده با موضوع تصویب صورت های مالی و ارائه گزارش حسابرس در روز سه شنبه مورخ 95.09.30 ساعت 16 در محل آدرس بلوار آفریقا، بالا‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51 طبقه 8 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست