صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس ، مجمع مورخ 1393/10/21
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست