صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر امکان سرمایه¬گذاری صندوقهای سرمایه¬گذاری در قرارداهای سلف موازی استاندارد
منبع -
مقدمه اطلاعیه شماره‌ی اطلاعیه: 12030034 صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی موضوع: امکان سرمایه¬گذاری صندوقهای سرمایه¬گذاری در قرارداهای سلف موازی استاندارد مخاطبین: مدیران محترم صندوقهای سرمایه‌گذاری با احترام؛ به استحضار می¬رساند؛ با توجه به اینکه در حال حاضر اوراق سلف موازی اس...
متن خبر
پیوست