صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 09/10/1397 ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
42 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
43 تغییر در ارکان صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.20 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
44 تغییر در نصاب سرمایه گذاری دارایی های صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
45 تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
46 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 96/10/20 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
47 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 96/10/02 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
48 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ 96.10.02 ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
49 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 13/06/1396 ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
50 دعوت به مجمع تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ 96.06.13 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
سایز صفحه