صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی، تغییرات اساسنامه و تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401.08.21 ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
32 دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی، تغییرات اساسنامه و تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401.08.21 ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
33 تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
34 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
35 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
36 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ 1401.03.11 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
37 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 1400.10.21 ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
38 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 1400.10.21 ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
39 دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 1400.10.21 ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
40 تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
سایز صفحه