صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
32 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 09/10/1397 ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
33 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 97.10.09 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
34 تغییر در ارکان صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.20 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
35 تغییر در نصاب سرمایه گذاری دارایی های صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
36 تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق توسعه اندوخته آینده مورخ 96.10.02 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
37 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 96/10/20 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
38 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 96/10/02 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
39 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ 96.10.02 ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
40 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده مورخ 13/06/1396 ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
سایز صفحه