صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1402.10.18ساعت 15:30
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1402.10.18ساعت 15:30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست