صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.10.18
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.10.18
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست