صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع موسسین
منبع -
مقدمه جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده در روز چهارشنبه مورخ 17/07/1392 ، رأس ساعت 14 در محل شرکت کارگزاری مفید واقع در تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک1 با حضور 100درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه ب...
متن خبر

به نام خدا

                                                          صورت‌جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده در روز چهارشنبه  مورخ 17/07/1392 ، رأس ساعت 14 در محل شرکت کارگزاری مفید واقع در تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک1  با حضور 100درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-     رییس مجمع:         آقای هادی مهری          (نماینده محترم شرکت کارگزاری مفید)

2-     ناظرین مجمع:        آقای مهدی آذرخش     

  آقای محمود محمد‌زاده    (نماینده محترم موسسه حسابرسی متین خردمند)

3-     منشی مجمع:          آقای یوسف یوسفیان

دستور جلسه:

·        موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده به شرح زیر است:

1-     انتخاب ارکان؛

2-     تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

3-     تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

4-     سایر موارد.

ب- مصوبات:

1-     ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)  به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق؛

ج- مؤسسه حسابرسی متین خردمند  به عنوان متولی صندوق؛

د- مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق؛

2-     اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

3-     روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

4-     مجمع به آقای حسن فلاح‌زاده ابرقویی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت 15 با ذکر صلوات پایان یافت.

 

پیوست