صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر پایان پذیره نویسی صندوق اطلس
منبع -
مقدمه پایان پذیره نویسی صندوق اطلس در آخرین روز از مهلت قانونی، پذیره نویسی تمامی واحد های صندوق سرمایه¬گذاری اطلس (قابل معامله) قبل از پایان مهلت قانونی پایان یافت. در ادامه پذیره نویسی و با توجه به استقبال سرمایه گذاران از پذیره نویسی واحدهای ETF اطلس، سقف پذیره نویسی واحد های مذکور تا 100 میلیون واحد ...
متن خبر

پایان پذیره نویسی صندوق اطلس

در آخرین روز از مهلت قانونی، پذیره نویسی تمامی واحد های صندوق سرمایه­گذاری اطلس (قابل معامله) قبل از پایان مهلت قانونی پایان یافت. در ادامه پذیره نویسی و با توجه به استقبال سرمایه گذاران از پذیره نویسی واحدهای ETF اطلس، سقف پذیره نویسی واحد های مذکور تا 100 میلیون واحد افزایش یافت.

در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 01/10/1392 و با توقف پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری اطلس، در بیش از مجموع 54 میلیون واحد به ارزش تقریبی 540 میلیارد ریال پذیره نویسی شد.

بدینوسیله از کلیه سرمایه گذارانی که صندوق اطلس را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند سپاس گذاریم.

پیوست