بازده روزانه صندوق

از تاریخ تا تاریخ
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی سالانه صندوق
1541 1392/10/08 0.05 0.18
1542 1392/10/07 (0.07) (0.26)
1543 1392/10/06 0.03 0.11
1544 1392/10/05 0.03 0.11
1545 1392/10/04 (0.2) (0.73)
1546 1392/10/03 0.02 0.07
1547 1392/10/02 0.08 0.29
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi