دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع تغییر ارکان، سهامدار ممتاز و امیدنامه صندوق اطلس مورخ 96.06.13
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده طبق ماده 28 اساسنامه، در روز دوشنبه مورخ 1396/06/13 ساعت 15 در آدرس خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره 51 برگزار می شود.
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi