دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع موسسین
منبع -
مقدمه جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده در روز چهارشنبه مورخ 17/07/1392 ، رأس ساعت 14 در محل شرکت کارگزاری مفید واقع در تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک1 با حضور 100درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه ب...
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق