صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401.04.13
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401.04.13
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست