صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401.04.13
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401.04.13
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده طبق ماده 28 اساسنامه، با موضوع تغییر رکن متولی صندوق، روز دوشنبه مورخ 1401.04.13 ساعت 15 به نشانی بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان‌کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51، طبقه 7 تشکیل می‌گردد.

پیوست