صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق
منبع -
مقدمه با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه و کاهش ریسک نقدشوندگی ناشی از خروج سرمایه گذاران و نیز جلوگیری از متضرر شدن سرمایه گذاران فعلی، مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت کارشناسی تعدادی از سهام این صندوق از تاریخ 18 شهریور 1399 تا اطلاع ثانوی تعدیل گردید.
متن خبر
پیوست