صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبد گردان انتخاب مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه سپهر 104,027,811,042
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 8,913,924
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 91,086,076 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,826
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02 قابل معامله سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,670
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/03 زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,670
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود