صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبد گردان انتخاب مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه سپهر 109,392,032,128
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 9,513,924
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 90,486,076 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,657
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02 قابل معامله سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,498
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/09 زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,498
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود