صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه سپهر 125,436,649,785
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 11,113,924
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 88,886,076 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,437
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/10/02 قابل معامله سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,286
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/03 زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,286
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود